ulla

DocPoint – Helsinki Documentary Film Festival

Jedan od najvećih festivala dokumentarnog filma na području skandinavskih zemalja koji se održava u Helsinkiju i Tallinnu. Festivalski program osim predstavljanja recentnih dokumentarnih ostvarenja, s velikim naglaskom na finsku dokumentarnu produkciju, uključuje i razne seminare i stručna predavanja.